Heart2Save osakeanti

Merkintäaika: 17.08.2021 18.00 – 31.12.2021 23.59

 

 • Merkintähinta: 160 € kpl
 • Vähimmäismäärä: 10 080 € (63 osaketta)
 • Enimmäismäärä: 400 000 € (2500 osaketta)
 • Järjestäjä Yhtiö itse
 • Jälkimarkkina Yhtiön osakkeita ei ole nykyisellään liitetty arvo-osuusjärjestelmään, eivätkä ne ole kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäynnissä. Näin ollen toimivaa jälkimarkkinaa ei ole.
 • Liikkeeseenlaskija Heart2Save Oy
 • Sijoituksen tuottomahdollisuus Sijoittajalla on mahdollisuus saada sijoitukselleen tuottoa muun muassa mahdollisessa yritysjärjestelyssä (esim. Yhtiön myynti), varojen jaossa (esim. osingonjako) ja/tai Listautumisen kautta.
 • Sijoitustuotteen tyyppi Korkeariskinen sijoitus kasvuyhtiön osakkeisiin
 • Tarjottava omistusosuus 10 % (olettaen, että Osakeanti toteutuu täysimääräisenä).
 • Yhtiön arvostus Yhtiön arvostus ennen Osakeannin toteuttamista on Yhtiön näkemyksen mukaan 4 000 000 euroa. Yhtiön arvostus Osakeannin jälkeen on 4 400 000 euroa, mikäli Osakeanti toteutuu täysimääräisenä.
 • Osakelaji Äänivaltainen A-sarjan osake

Yhteydenotot: Helena Jäntti 040-5538438 tai helena.jantti@heart2save.com