Rekisterin nimi

Heart2Save Oy:n asiakasrekisteri.

 

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Heart2Save Oy
Verkkosivut: www.heart2save.com
Osoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio
Puh. +358 44 984 0576
Sähköposti: susan.haanpaa@heart2save.com

 

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Heart2Save Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, Heart2Save Oy:n mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Heart2Save Oy:n asiakkaille luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Tietoja käytetään liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, kuten asiakassuhteen hallintaan ja -hoitoon sekä asiakas- ja uutiskirjeiden toimittamiseen.

 

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite, lisäksi työ-/opiskelupaikka ja vuosikurssiasema taltioidaan. Heart2Save pidättää itsellään oikeuden tallentaa järjestämiään koulutus- yms tilaisuuksia ja jakamaan tallenteita omissa sosiaalisen median kanavissaan.

 

5 Rekisterin tietolähteet

Rekisteri koostetaan Heart2Save Oy:n asiakkaiden ja seuraajien itse tilaaman uutiskirjeen, sekä mahdollisten tapahtumailmoittautumisten ja arvontalomakkeiden kautta.

 

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Heart2Save Oy ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta viranomaisten vaadetta tietojen luovuttamisesta.

 

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri tiedot säilytetään luottamuksellisina. Heat2Save Oy:n tietoverkko sekä palvelin, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietoihin pääsevät käsiksi vain henkilöt, joilla on oikeudet päästä asiakastietoihin työnsä puolesta.

 

8 Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus pyytää nähtäväkseen hänestä tai hänen yrityksestään kerätyt tiedot. Heart2Save Oy toimittaa tiedot viipymättä asiakkaan niitä pyytäessä.

 

9 Rekisteritietojen korjaaminen, poistaminen ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus pyytää korjausta virheellisiin tietoihin. Lisäksi asiakas voi halutessaan pyytää poistamaan omat tiedot asiakasrekisteristä. Heart2Save Oy tekee tarvittavat korjaukset ja/tai asiakastietojen poistamisen viipymättä ja ilmoittaa asiakkaalle, kun pyydetyt toimenpiteet on tehty.

Asiakas voi halutessaan perua uutiskirjeen toimittamisen, jolloin asiakastiedot poistetaan rekisteristä.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käyttäminen suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

 

10 Ota yhteyttä

Ota yhteyttä meihin, mikäli sinulla on kysyttävää tähän rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen liittyen:

Heart2Save Oy
Microkatu 1, 70210 Kuopio
Puh. +358 44 984 0576
www.heart2save.com
Sähköposti: asiakaspalvelu@heart2save.com