Kuluttajat

Tietoa rytmihäiriöistä 

Rytmihäiriötuntemuksia? 

Monilla meistä on sydämen rytmihäiriötuntemuksia – muljahduksia, tykytystä, lisälyöntejä tai tunne siitä, että sydän jättää välillä lyömättä kokonaan. Rytmihäiriöt voivat olla myös vähäoireisia tai jopa täysin oireettomia. Osa rytmihäiriöistä voi rasittaa sydänlihasta, huonontaa suorituskykyä sekä altistaa muille komplikaatioille. Tavallisin oireeton rytmihäiriö on eteisvärinä, joka on myös merkittävin komplikaatioille altistava rytmihäiriö

Rytmihäiriöiden diagnosointi 

Miten?

Rytmihäiriöiden diagnosointiin tarvitaan aina EKG-raportti eli sydänfilmi. Awario-palvelua käyttämällä saat sen suoraan puhelimeesi.

Missä?

EKG voidaan ottaa terveydenhuollon yksikössä sekä nyt myös kotona Heart2Saven Awario-palvelun avulla.

Awario EKG

Palvelun tuottamasta EKG-raportista
lääkärit voivat diagnosoida rytmihäiriön ja aloittaa tilanteeseen sopivan hoidon.

Yleisimmät sydämen rytmihäiriöt

Lisälyönnit

Lisälyönnit ovat tavallisin rytmihäiriöiden tyyppi. Ne ovat niin tavallisia, että usein niitä voidaan pitää terveen sydämen normaaliin toimintaan kuuluvina. Ainoastaan hyvin suurena määränä ( >5000/vrk) ne voivat olla merkki sydänsairaudesta.

Matala leposyke

Normaali leposyke on terveillä miehillä 43–93/min ja naisilla 52–94/min. Liian hidas sydämen rytmi voi aiheuttaa väsymystä, huimausta tai jopa tajunnan menetyksen. Mikäli sydämen syke on pitkään hidas ja siihen liittyy oireita, tulee hakeutua terveydenhuollon yksikköön.

Korkea leposyke

Korkean leposykkeen taustalla voi olla ns. nopea rytmihäiriö. Pääoireena on sydämentykytys, lisäksi voi esiintyä heikotusta ja jopa rintakipua. Kohtausten kesto voi olla minuutteja ja usein ne loppuvat itsestään. Ellei kohtaus lopu itsekseen, tulee hakeutua päivystykseen.

Eteisvärinä

Yleisin pitkäkestoinen rytmihäiriö, jonka taustasyyt ja oireet voivat vaihdella suuresti. Eteisvärinään liittyy vakavien komplikaatioiden riski, joista vaarallisin on aivoinfarkti. Eteisvärinän toteaminen ja hoito ovat tärkeitä aivoverenkierron häiriöiden ehkäisemiseksi.