Tehtäväni on pelastaa ihmishenkiä

”Pitkä työkokemukseni ensihoitolääkärinä sai minut etsimään/ideoimaan uusia ja parempia tapoja diagnosoida oireeton rytmihäiriö ennen vakavampaa, mahdollisesti kuolemaan johtavaa aivohalvausta. Vain harvalla on mahdollisuus toistuvaan EKG-seulontaan, koska se vaatii käyntiä terveydenhuollossa. Jos rytmihäiriön seulonta voitaisiin tehdä helpommin, säännöllisemmin ja ennenkaikkea kotona, saataisiin rytmihäiriö kiinni ennen vakavia seuraamuksia. Tällöin yksittäiset kärsimykset voitaisiin välttää ja yhteiskunnan kustannuksia säästettäisiin myös.”

kertoo yhtiön perustaja Helena Jäntti, ensihoitolääkäri, FinnHEMS60 Kuopio

TIIMI

Heart2Save visio on ehkäistä aivohalvauksia. Tiimimme on koottu tukemaan tätä visiota. Monenlaista osaamista tarvitaan varmistamaan tuotteemme korkea laatu ja lääkintälaite starndardit. Lääkäreiden, lääketieteellisen fysiikan, laatuasiantuntijoiden ja lääketieteellisen laitteen kehityksen asiantuntijat kehittävät tuotetta yhdessä. Sijoittajatiimi on tuonut uutta asiantuntemusta sekä liiketoiminta- että rahoitusnäkymiin.

Tiimin laaja tieteellinen tausta –yhteensä 12 lääketieteen tohtoria mukana – on elintärkeää terveydenhuollon teknologia yritykselle halutessamme saada tuotekonseptille lainsäädännön mukaiset luvat. Kun puhutaan rytmihäiriön tunnistamiseen käytettävästä laitteesta, vaaditaan valtava määrä oikeilta potilailta kerättyä tietoa, jota voidaan käytännössä kerätä vain sairaalaolosuhteissa tieteellisen protokollan mukaisissa olosuhteissa.

Meillä on kaksi intohimoista tavoitetta: ennalta aivohalvauksia sekä luoda arvoa tuotteellamme sekä potilaille, yhteiskunnalle että sijoittajille.

LÄÄKETIEDE

Helena Jäntti,

Toimitusjohtaja, LT, Ensihoitolääkäri

Anne-Mari Kantanen,

LT, neurologi

Tuomas Rissanen,

Dosentti, kardiologi, tieteellinen johtaja

Tero Martikainen,

LT, kliinisen tutkimuksen johtaja

LÄÄKETIETEELLINEN FYSIIKKA, TEKOÄLY

Mika Tarvainen,

Dosentti, lääketieteellisten signaalien käsittely

Jukka Lipponen,

FT, EKG signaalien analyysi ja algoritmit

Pekka Kuoppa,

FT, pulssiaalto signaalien analyysi

TUTKIMUS JA KEHITYS

Hannele Toroi,

Laatu- ja regulaatiopäällikkö

Susanna Martikainen,

FT, käytettävyyden asiantuntija

Kirsimarja Metsävainio,

LL, Living Lab/Test bed koordinaattori

LIIKETOIMINTA

Roope Sihvola,

Hallituksen puheenjohtaja

Jussi Holopainen,

Hallituksen jäsen

Mikko Jalkanen,

Hallituksen jäsen

Mikko Dahlman,

Hallituksen jäsen

Pia Erkinheimo,

Hallituksen jäsen

Teija Niskanen,

Myyntipäällikkö