Yksityinen ja julkinen terveydenhuolto

Hei! Onko sinulla asiakas:

Jolla on rytmihäiriötuntemuksia, mutta rytmihäiriötä ei ole saatu kiinni EKG:ssa?

Jolla on kohonnut riski eteisvärinään?

Joka on sairastanut TIA:n/aivoinfarktin, mutta syy jäi auki?

Jolla on krooninen flimmeri, johon haetaan lääkkeillä sykekontrollia?

Meillä on sinulle ratkaisu:

AiVoni® -palvelu!

AiVoni® - lääkinnällinen EKG-laite rytmihäiriöiden diagnosoimiseen

AiVoni® -palvelu mahdollistaa eteisvärinän, taky- ja bradykardian sekä lisälyöntien monitoroinnin ja diagnosoinnin. Euroopan Kardiologisen yhdistyksen (ESC) suosituksen mukaan 1 kanavaisen EKG mittauksen avulla voidaan diagnosoida eteisvärinä. ESC suosittelee eteisvärinän opportunistista seulontaa kaikille yli 65-vuotiaille ja systemaattista seulontaa yli 75-vuotiaille (1).

AiVoni® –palvelu on suunniteltu vähentämään kliinisesti merkityksettömien EKG –nauhoitusten katsomiseen kulutettavaa aikaa, kun vain poikkeavat EKG löydökset tulevat lääkärin katsottavaksi. Potilaan itsensä käyttämänä luotettava analytiikka vähentää turhia lääkärikäyntejä. Tällöin aikaa jää heille, jotka aikaasi oikeasti tarvitsevat. AiVoni® -palvelun avulla tarjoat asiakkaillesi rytmihäiriönseurantaa kustannustehokkaasti ja sitoutat asiakkaasi monitoroimaan sydämensä rytmiä, sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. AiVoni® -palvelun kliinisessä validoinnissa, eteisvärinän sensitiivisyydeksi havaittiin 96% ja vastaavasti spesifisydeksi saatiin 99%.

(1) 2016 ESC Guidelines for the Management of Atrial Fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), and with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC.

Kaksi miestä seisoo golfkentällä ja toinen mittaa itseään AiVoni-palvelun avulla.

AiVoni® -palvelu käytössä

AiVoni® -palvelu lanseerataan alkuvuodesta 2020. Vanhustenhuollossa toteutettuja AiVoni® -palvelun käytettävyystutkimuksia on tehty useissa vanhuspalveluyksiköissä sekä kotihoidossa Kuopion, Riistaveden ja Liperin alueella. Terveydenhuollon käytettävyystutkimus toteutettiin Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, AiVoni® -palvelun kliinisen validoinnin yhteydessä. AiVoni® -palvelun käytettävyys seulontatyökaluna on testattu yhteistyössä Kuopion ja Jyväskylän sydänyhdistysten kanssa. Käytettävyystutkimusten aikana AiVoni® -palvelulla on analysoitu tuhansia EKG-rekisteröintejä.

Vanha mies istuu ulkorakennuksen portailla ja mittaa itseään AiVoni -mittalaitteella

Tieteellisesti validoitu rytmihäiriöanalyysi

Quality of an ECG strip recorded from the chest strap was sufficient for reliable detection of AF both by cardiologists and by automated algorithm.

Hartikainen S, et al.,The American journal of cardiology (2019).

This wearable measuring device made for customers provides a new and easy method for screening, identifying and diagnosing AF.

Santala O, et al., Nordic-Baltic Congress of Cardiology (2019)

Poika ja äiti tutustuvat AiVoni-palveluun

AiVoni® - Esimerkkiratkaisut

Terveydenhuolto - yksikanavainen kerta-EKG mittaus vastaanotolle

AiVoni® -palvelu tarjoaa nopean ja lääketieteellisesti luotettavan tavan EKG:n mittaamiseen ja rytmin diagnosoimiseen vastaanotolla, ilman potilaan lähettämistä 12 kanavaiseen EKG-mittaukseen. AiVoni® -analyysipalvelu on myös mahdollista integroida osaksi terveydenhuollon tietojärjestelmiä, jolloin EKG-mittaukset tallentuvat automaattisesti organisaatiosi potilastietojärjestelmään rytmihäiriödiagnoosin kera.

 

Vanhuspalvelu - rytmihäiriöiden diagnosointi

AiVoni® -palvelun avulla voit toteuttaa eteisvärinän seulonnan vaivattomasti (esim. kaksi mittausta / viikko). Ikä on merkittävin eteisvärinän riskitekijä ja jokainen löydetty rytmihäiriö, varsinkin eteisvärinä, EKG:n avulla diagnosoituna ja hoidettuna, on hyvin merkittävä. Pahimmillaan hoitamattomana eteisvärinästä voi seurata aivoinfarkti.

Suosittele Aivoni® -palvelua asiakkaillesi

Sitouta asiakkaasi seuraamaan sydämen rytmiä säännöllisesti. Tilaa ilmaisia AiVoni® -esitteitä.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä miten palvelumme sopii Sinun ja organisaatiosi tarpeisiin, jotta voitte tarjota mahdollisimman hyvän hoidon sydämen rytmihäiriöistä kärsiville asiakkaillesi.

Kuva Teija Niskasesta

Teija Niskanen