On kulunut seitsemän vuotta siitä hetkestä, kun Helena Jäntti ja Sakari Syväoja, istuivat yhdessä keskustelemassa siitä, voisiko elottomuuden tunnistaa älypuhelimella. Tämä keskustelu toimi lähtölaukauksena Heart2Saven perustamiselle ja Syväojan väitöskirjalle sairaalan ulkopuolisen sydänpysähdyksen tunnistamisesta.

Syväoja ja Jäntti tuntevat toisensa jo opiskeluajoilta Itä-Suomen yliopistosta. Syväoja muutti aikoinaan Helsingistä Kuopioon opiskelemaan lääketiedettä, myöhemmin kesätyöt veivät hänet Joensuuhun. Savoon ja Kuopioon Sakari palasi erikoistumisjakson ajaksi vuonna 1991, ja vuosia myöhemmin Joroisiin ensihoitolääkärikoulutukseen pelastushelikopteriin.

 

Elossa vai eloton – arviointi puhelimessa on vaikeaa

Sairaskohtauksen yllättäessä sairaalan ulkopuolella, soitetaan hätänumeroon. “Vakavin ja kiireellisin tilanne on sydämenpysähdys. Silloin apu olisi saatava paikalle minuuteissa ja potilaan peruselvytys käyntiin välittömästi. Tämä vaatii kuitenkin sen, että hätäpuhelun aikana tunnistettaisiin, että kyseessä on sydänpysähdys ja elottomuus.” Sakari kertoo.

“Nykyisin sydänpysähdyksen tunnistus perustuu potilaan reagoimattomuuteen ja hengityksen arviointiin. Jos reagoimaton potilas ei hengitä tai ei hengitä normaalisti hän on lähtökohtaisesti eloton. Hengityksen arviointi on maallikolle, ja jopa asiaan vihkiytyneellekin, vaikeaa. Saati sitten hätäkeskuspäivystäjälle puhelimen välityksellä,” Sakari selvittää. “Monesti hätäkeskuspäivystäjä joutuu puhelun aikana arpomaan oikeaa hälytyskoodia, kun ei saada selvyyttä, onko potilas tajuton vai eloton. Kyseessä on myös henkisesti raskas tilanne, ja riippuu paljon soittajan psyykkisestä tilasta, miten luotettavan tiedon päivystäjä tapahtumasta saa. Mikäli sydämenpysähdys onnistutaan tunnistamaan, nopeutuu elvytyksen aloittaminen ja potilaan selviytymismahdollisuudet paranevat.”

“Elottomuuden tunnistaminen hätäpuhelun aikana on elintärkeää.”

Syväojan väitöskirjassa tutkittiin yli 2000 potilaan aineistosta, mitä elottomuuden tunnistaminen tarkoittaa. “Selkeästi suurempi määrä potilaista pääsee sairaalasta kotiin, jos elottomuus on tunnistettu hätäpuhelun aikana ja elvytys aloitettu ajoissa,” Sakari kertoo. “Elottomuuden tunnistaminen hätäpuhelun aikana on elintärkeää.”

Tähän elottomuuden tunnistamisongelmaan Helena ja Sakari lähtivät miettimään uutta lähestymistapaa ja ratkaisua.